Bi MaryEgy fárasztó nap után hazafelé tartottam és már alig vártam, hogy végre láthassam Mary-t.

A reptéren tekintetünk találkozott, és ez volt eddigi legszebb pillantása. Két gesztenyebarna szempár nézet rám hatalmas könnycseppekkel. Valamit mondhatott, mert láttam, hogy beszédre mozdul a szája, de esküszöm, nem fogta az agyam, hogy mit mond. Csak ittam a látványt.
Egyszerûen lenyûgöz még mindig ez a nõ, ahogy megjelen, ahogy kinéz, ahogy nagy barna szemeit rám emeli. Bele bizsergek a látványba, és nem tudom türtõztetni tovább magam, odalépek hozzá, átölelem ráhajolok a vállára, és mélyen beszippantom a hajának illatát. Kicsit összerezzen és egy lágy sóhaj kíséretében megszólal:
- Hát itt vagy kedves már ideges voltam, hogy hol vagy?

Elsétáltunk a kocsiig. Ott megfordul és egy szenvedélyes csókkal, ajándékoz meg.
- Látom fáradt vagy - mondja és tudom, hogy az elkövetkezõ két hét maga lesz a mennyország.

Elindulunk. Mikor már majdnem az anyukájához érünk Gödöllõre, szólt, hogy ne balra, hanem jobbra forduljak. Meglepõdtem, hogy miért, de tettem amit mondott.

Egy takaros kis ház elõtt álltunk meg, ami elött rengeteg rózsa volt. Igazából nem is tudnám megmondani, hogy hol voltunk. Annyi mindent jó lenne neki mondani, de nem is tudom, hogy hol kezdjem. Valahogy ezzel õ is így lehet.
Belépünk a lakásba, és õ igencsak otthonosan mozog. Beszélgetünk, az udvarias köröket lefutjuk. Kiderült, hogy a kis lakást kölcsön kapta az egyik fõiskolai barátjától. De közben már elkészítette a fürdõvizet. Gyertya gyullad a kád szélén. Mondta, hogy fürödjek meg a napi robot után, közben õ megmutatja az ajándékom. Na jó, mondom neki. Jól esik becsusszanni a meleg illatos habfürdõbe.

Lecsukom a szemem és tudom, hogy pár perc múlva bejön és meg fog csókolni. Így is történt. De közben a kezébe két kis pohár és a jéghideg Tequila, só és citrom. Tudja, hogy nagyon szeretem. Lám most se csal meg az élet minden úgy történik, ahogy gondoltam. Hoppá mégse, mert most a szájából kapom az Tequilát. Édes Istenem de tündéri ez a nõ, a nyelvünk keringõzik az ajkaink puhán lüktetve selymes nyállal csúszkál egymáson. Az tequila kifolyik a számból le végig a nyakamon egészen a két mellem közé. Õ, mint egy mohó kis cica szalad a cseppek után, és végig nyalja a nyakamat majd a melleim felé, veszi az irányt. Cinkosul visszanéz, és abba hagyja az tequila üldözést. Kaján kis vigyorral az arcán kivonulni készül a fürdõszobából. Utána nyúlok és elkapom a karját. Meglepõdik, de hagyja, hogy berántsam a kádba magam mellé. Hosszú perzselõ csók következik, és szinte érzem, ahogy elindul bennem az a gonosz kis vágy Isten legszebb ajándéka, a köldököm felõl lefelé kúszik egészen a dombocskák irányába, mélyen a testem forró kelyhébe.

Csókok, mohó, de lágy harapások váltják egymást, imádom, ahogy végi járja a testem minden zugát az az édes pici kis suta szája... Ühhümm, na ezért érdemes élni. Magamra húztam csókoltam és nyaltam a testét, ahol csak értem. Mind a ketten imádtuk, amikor a megkeményedett mellbimbóink egymáshoz értek és kicsi pici kis köröket rajzolgattak egymásra. Szerettük ezt a játékot, mert mindkettõnket nagyon izgatott. Éreztem, ahogy lágyan de ütemesen mozdul a csípõje. Tudtam mi a dolgom. Egyik kezemmel beletúrtam a hosszú barna hajába megmarkoltam és határozott de azért nem erõs mozdulattal meghúztam egy kicsit. Mint egy vadmacska úgy nézet rám, tüzelt a tekintete. De hogy rendre utasítsam a másik kezemmel megmarkoltam a fenekét és kellõ erõvel szorítottam meg. Egy kéjes nyögés tudata velem, hogy élvezi, amit teszek.
- Ezt szeretem - súgta nyögve a fülembe, amibe bele dugta a kis viháncoló nyelvét. Megsemmisültem, éreztem, hogy elgyengül a testem és átadtam magam a kényeztetõ szeretetének. Élvezettel játszott a melleimmel bekapta, és a nyelvével simogatta, a keze pedig egyre lejjebb merészkedett, de gonosz módon nem ért a dombocskákhoz pedig már megvesztem annyira akartam ,hogy érintse meg. Látta a könyörgõ szememet, amit annyira szeretett nézni, majd megcsókolt és kilépett a kádból. Levette a vizes ruháját, de ezt olyan izgatóan adta ki a melle gömbölyû formáját és a bimbók kemény alakját. A vizes szoknya is lekerül, és a lábát feltéve a kádra megtörülközött. Láttam nedves dombjait, amit szándékosan nem törölt meg és egy csókot dobott a számra és oda súgta, hogy - siess kedves! Alig tudtam magamhoz térni, de igyekeztem gyorsan rendbe tenni magam. Az asztalnál az ízletes vacsora várt, és egy finom jól behûtött vörösbor. Gyors beszámoló az elmúlt hetekrõl, és hónapokról egymás nélkül. Az emlékek hajóján el ringattuk egymás lelkét, és boldogan néztünk egymásra. Ez a nap az a nap ami már egy éve rabul ejtett minket és még mindig ugyan azzal az izgalommal és csodálattal tudunk róla beszélni A kinti rózsák karakteres illata beterítette az egész lakást és megrészegített minket.

Arra eszméltünk, hogy a nagy beszélgetésben megittunk egy üveg bort. Lehajtotta a fejét, és tudtam, ha felemeli a szemei elsöpörnek. Mosolyogva cinkos kacsintással, és a száját megnyalva tudatta velem, hogy kíván. A vacsora után gyors, kapkodó mozdulatokkal vettem le a puha köntöst, (amit kaptam tõle) és adtam oda neki melleimet. Egy utolsó csókot adott a számra, két marka megszorította két mellem, majd lehajtotta barna fejét, és végre..! Megtámaszkodtam két kezemen, és hátrahajtott fejjel nyögtem föl. Tûzforró ajkai körbecsókolták melleim halmát, idõrõl idõre megnyalva, és egyre gyorsuló csigavonalban közeledtek bimbóimhoz. Aztán elért; A gyönyör ellenállhatatlan hullámban tört felém, ahogyan fogai karcolták feszülõ melleimet, ajkai szívták, nyelve csapdosta. Szájával felváltva izgatta két bimbómat, közben megnyálazott ujjaival dörzsölte a másikat. Csoda, hogy képes volt erre, mert felsõtestem szinte hullámzott kapkodó lélegzetvételemtõl.
- Ne hagyd abba!; szinte hörögtem, és már egyáltalán nem érdekelt, hogy nem is akartam.

Jobb kezemmel elõrenyúltam, és belemarkoltam barna üstökébe, rápréselve arcát mellemre. Õ is érezte, hogy közel a csúcs, mert nyelve fokozott tempóban mozgott, és idõnként szinte fájdalmat okozva harapott bele mellbimbómba. De most még ez is jól esett, és én szélvészként röpültem a csúcsra. Fölrobbant bennem a forróság, hasam, mint a dugattyú járt, minden egyes rándulással újabb és újabb hullám gyönyörnedvet préselt ki belõlem. Beharaptam az ajkam, hogy ne sikítsak, így csak elfojtott nyögéssel jeleztem az élvezet tetõpontját. Õ meg nem hagyta abba, vad izgatása átváltott lágy csókokba, simogatásokba. Le kellett feküdnöm. Átmentünk a hálóba, ott átöleltem fejét, és magamra húztam.
Feküdt rajtam, mellemet érõ csókjai lassan haladtak fölfelé, kulcscsontom, nyakam és végül újra elérték félig elnyílt ajkaimat. Amint lecsengett bennem a gyönyör, máris újabbra vágytam. Felültettem, és arcát megsimogatva csúsztattam lefelé tenyerem. Vállai, majd köntöse alatt mellei alakja, rajtuk az anyagot majd kiszúró bimbókkal. Megfogtam a ruhadarab alját, és gyors mozdulattal rántottam fölfelé. Nem, most nem fogom úgy simogatni, most nem fogok lassan haladni! Egy mozdulat, és a köntös nagy ívben repült valahova a szobába. Felsõteste bõre ugyanolyan fehér volt, mint arcáé, apró, szétálló mellein a levegõt böködték hegyes, nagy, rózsaszín mellbimbói.

Nem sokáig voltak a levegõben; Villámgyorsan értem el csókjaimmal õket, alig fordítva idõt másra, azonnal szájamba kaptam õket. Minden tudásomat bevetettem, hogy örömet okozzak neki. Körbe-körbe simogattam az udvart, szívtam, csókoltam szájamban még tovább duzzadó bimbóját. Egyik mellérõl másikra tértem, újra és újra visszatérve az elõzõhöz. Teste már ívben hajolt hátra karjaimban. Máshogyan élvezett el, mint én; õ egész testében kezdett remegni, végül fejét csavargatva, hang nélkül jutott el a csúcsra.
Nem hagytam neki idõt arra, hogy kipihenje magát. Azonnal nyúltam bugyijához közepén puncinedvétõl elázva, és húzni kezdtem lefelé. Annyira magánál volt, hogy megemelte csípõjét, megkönnyítve a mozdulatot. Széttártam lábait, és combjait simogatva, csókolva indultam el oda, ahova majd két hónapja vágyom. Combtöve rettenetesen érzékeny, mert keze megmarkolta kezemet, és ott tartotta kelyhétõl pár centinyire. Hát akkor maradunk itt! Fel-alá korzóztam bársonyos bõrén, csókokat, nyelvcsapásokat helyezve el rajta. Aztán hiába volt keze a kezemen, odanyúltam ujjaimmal. Elémtárult keskeny csíkra nyírt szeméremszõrzete.

Ugyan mit számít ez? Csókokkal borítottam be combja tövét, majd szeméremajkai mentén sétáltam ide-oda. Amennyire csak engedte, húztam mohó ajkaimmal körbejárhassam ívesen domborodó punciját. Nagyajkai közül már elõbújtak élénkrózsaszín kisajkai, alig vártam, hogy fodros szirmai közé csúsztassam nyelvem. Lélegzete már állandó zihálássá erõsödött, szemeim elõtt hasa ugrálva emelkedett-süllyedt. Felemelte fejét, és lenézett rám. Szemei fátyolosak voltak, még abban sem voltam biztos, hogy lát engem. Beszélni kezdett, persze fogalmam sem volt mit mond. Lángolt felém sürgetõ vágya, hogy tegyem meg azt, amire mindketten vágyunk.

Tartottam tekintetét, közben centirõl centire közelítettem szájamat puncijához. Elnyíló szájjal nézett rám, és könyörgõen suttogott közben. Élveztem hatalmam fölötte, hogy játszom testével, tõlem függ mikor jut el olyan magasra, ahol még sosem járt. Csak egy leheletnyire érintettem meg nyelvem hegyével nunija rését, de ez az érintés is elég volt ahhoz, hogy íze elöntse számat. Ízbomba. Ez a helyes kifejezést. Az volt. Mint mikor egy kiváló borról regélnek sorokat, hát úgy éreztem most én is. Szegfûszeg, vanília, és még sorolhatnám. Behunytam a szemem, és lecsaptam rá.
Nyelvemet belecsúsztattam a résbe, és lassú, minden milliméternyi helyét kiélvezve, a lehetõ leglassabban kezdtem mozgatni. Hatalmasan sóhajtott, és elernyedt. Combjait úgy széttárta, hogy rajtam kívül még egy ember elfért volna közöttük. Nyaltam megállás nélkül, föl és alá csúszkálva szeméremajkai között. Megkerestem a bejáratot, és amilyen mélyre csak tudtam, nyomtam be nyelvemet. Ujjai hegye megjelent szemeim elõtt, és megkeresve csiklóját, apró, remegõ mozdulatokkal kezdte izgatni. Na ezt már nem! Én akarlak elélveztetni, hogy mindig erre az éjszakára gondolj!

Határozottan fogtam meg csuklóját és raktam félre. Mondott valamit, lázasan dobálva egymás után a szavakat. Tudtam, mit akar, és nem is haboztam. Nyelvemmel megközelítettem a hegyesedõ, apró pöcköt. Elõször csak a környékét nyalogattam, a véráramtól vöröslõ bõrt, majd mikor újra meghallottam sürgetõ suttogását, megérintettem a csiklót. Egész testében összerándult. Megint és megint végighúztam nyelvem rajta, szinte folyamatos dorombolást csiholva ki belõle.
Azt akartam, hogy újra elélvezzen, mert magamon éreztem növekvõ vágyamat. Egyre erõteljesebb érintésekkel dörzsöltem pöckét, miközben ujjaimmal hüvelybejáratát izgattam. Véletlenül csúsztak be, de halk sikkantása ott marasztalta velem. Csípõjével apró körzõmozgást végzett, szinte rácsavarta magát ujjaimra. Ahogy gyorsult nyelvem mozgása, úgy gyorsult õ is. Végül két-három heves mozdulat után újra összerándult; szinte felült; és kéjtõl görcsbe ránduló arccal elélvezett. Kezei belemarkoltak a takaróba, hasa hevesen emelkedett-süllyedt, hüvelyizmai ritmikusan húzódtak össze és ernyedtek el.
Lassan csúsztattam beljebb ujjaimat, majd mozgattam õket ide-oda. Ahogy csillapodott benne a gyönyör, úgy mozdult meg. Keze eltapogatózott combján nyugvó arcomhoz, és remegõ érintésekkel simogatott.
- Akarom, akarom!; susogta megállás nélkül.

Most döbbentem rá, mennyire belefeledkezünk a szeretkezésbe. A kényelmetlen térdeléstõl fájt minden porcikám. Tört mozdulatokkal tornáztam fel magamat Mary mellé az ágyra. Találkozott a tekintetünk. Szemei könnyesen néztek rám. Akaratlanul hajoltam rá az ajkára, és összeforrtunk egy csókban. Mert én is azt éreztem, amit õ. Nagyon hiányzott barna haja, fekete szeme, minden porcikája!
Nem tudom nem szeretni, minket így teremtett egymásnak az Élet! Gyengéden fordított a hátamra, és borított be csókjaival. Melleimet, hasamat, köldököm kráterét. Keze becsusszant combjaim közé, és ráborult nedveimtõl lucskos punimra. Masszírozni kezdte, középsõ ujjával elmozdulva a gátig, majd vissza, hogy aztán éppen csak behatoljon szeméremajkaim közé.

De ez kevés volt, többet akartam. Vágytól fûtött hangon mondtam neki, hogy forduljon meg, franciázzunk, vagy hatvankilencezzünk, mit tudom én, hogy nevezik, csak tegye meg! Egy pár pillanatig értetlenül nézett vissza, aztán a felismeréstõl felderült az arca. Átvetette lábát fejem fölött, és a következõ pillanatban egyszerre nyaltuk meg a másikat. Mintha egy test, egy lélek lettünk volna, olyan szinkronban tettünk mindent. Szemem elõtt csillogott teljesen szétnyílt punija, láttam hüvelyének rózsaszín belsejét, feljebb a gát után popsilyukának ráncos bõrrel keretezett kráterét.

Mary közben megemelte fenekemet, hogy jobban hozzám férjen, és nyelve befurakodott izgalomtól tág puncimba. Felemeltem a fejem, és belecsókoltam, ugyanúgy, ahogy õ tette velem, beledugtam nyelvem a résbe. Minden mozdulatán éreztem, ahogyan már elõbb is: profi szeretõ, mindent tud amit én, talán még többet is. Picit lejjebb engedte csípõjét, hogy visszatehessem a fejem az ágyra. Akaratlanul is ugyanazt csináltuk, mint a másik. Ha õ változtatott nyelvmozgást, akkor azonnal követtem, és viszont. Mikor nyelvemmel, mintha fagylaltot nyalnék, széles mozdulatokkal izgattam vöröslõ csiklóját, így tett õ is. Amikor hosszú középsõ ujját belém csúsztatta, rögtön megtettem én is. Teljesen eltûnt a határ kettõnk között, testünk egyszerre, és ugyanúgy reagált az ingerekre.

Mélyen a hasamban megéreztem kezdõdõ orgazmusom jeleit. Arra már nem tudtam figyelni, mit teszek vele, csupán saját testemre tudtam figyelni. Nyelvének játékát csiklómon, ujjainak döfködõ mozgását hüvelyemben. Behunytam a szemem, csak nyaltam, nyaltam, ujjaimat mozgattam benne, de közben már ott toporogtam a csúcs elõtt. Pöcköm egyetlen lángoló gombostû volt, amely sugározta a kéjt minden porcikámba, hüvelyem pedig tûzforró kéjbarlanggá vált. Eljött a pillanat, amikor nyelvemmel, ajkaimmal abba kellett hagynom izgatását, mert robbanásszerûen ért az orgazmus, és nyüszítve kapkodtam lélegzetért. Így járhatott õ is, mert csak hirtelen összegörbülõ ujjait éreztem magamban.

Rajtam feküdt, szinkronban remegve csillapult gyönyörünk. Mielõtt szólhattam volna neki, legurult rólam, megfordult, és arcát enyémhez szorította. Nevemet suttogta, ízlelgetve szinte a számára furcsa hangzást. Aztán beszélt hozzám, én pedig hozzá. Csókolóztunk, aztán megint beszélgettünk, mesélve magunkról. Aztán megint csókok, csókok és csókok.
A többszörös orgazmusba mindketten elfáradtunk. Ahogy órámra pillantottam megdöbbentem a közelgõ hajnalon. Megmutattam neki. Elkerekedett a szeme. Magyarázni kezdett, éreztem a mentegetõzést hangjából. Gyorsan összekaptam magam.

Érzelmeim kiülhettek arcomra, mert közelebb hajolt, és könyörögve suttogott. Én is suttogtam. Hogy ne menj el kérlek! Hát nem érted, hogy szeretném, hogy maradj? Nem érted, hogy veled akarok lenni? Most éjjel, de holnap egész nap is? Nagyon kérlek, maradj!
De hiába. Láttam rajta, hogy vérzik a szíve, de akkor is menni kell. Mellei még egyszer elsuhantak szemem elõtt. Felöltözött. Megállt mellettem az ágynál, és lenézett rám. Az õ szemeit is elfutották a könnyek, térdre rogyott, és arcát arcomhoz szorította. Lázas lendülettel suttogott valamit, majd forrón megcsókolt. Alig tudtuk elengedni egymást. Nagy nehezen elszakadt ajkam ajkától. Elindultunk ki a kocsihoz. Mikor kiértünk, beültem az autóba, és remegõ lábakkal elindultam hazafelé. Ott még egyszer visszafordultam, dobott egy csókot, és belépet a kapun.

Sztorinet 18+
XXX csajok
Pornó sztorik
Magyar pornó
Vissza

Pornó sztori címkék


barátn   terhes   szeret   Pisis   Koliba  

Lovaglás   Buszon   dildo   siss   elso  

Angol   Nevel?apám   falusi srác   apuci   Tanár úr  

masszázs   fiúcska   Talpnyalás   Élmény   Laci  Duciszex Celeb 18+